Facebook

Sözlük

in time

prepositional phrase

Türkçe'si zaman içinde
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The sculpture was completed in time for the ceremony.
Heykel tören için zamanında tamamlandı.