Facebook

Sözlük

incidence

noun

Türkçe'simeydana gelme sıklığı
Türnoun
Örnek Cümle
The decrease in the incidence of disease will eventually be determined.
Hastalık vaka adedinde azalma er ya da geç saptanacak.

Alternatif öneriler:

by coincidencecoincidence