Facebook

Sözlük

inclined

adjective

Türkçe'sieğilimli
Türadjective

Alternatif öneriler:

inclineincline to/towards