Facebook

Sözlük

include

verb

Türkçe'siiçermek
Türverb
Örnek Cümle
Consumption, investment and government purchases include all purchases by consumers, firms and the government, whether or not the goods were produced in the country.
Tüketim, yatırım ve hükümet alımları, mallar ülkede üretilmiş olsun ya da olmasın, tüketiciler, firmalar ve hükümet tarafından yapılan tüm alımları içerir.