Facebook

Sözlük

including

prepositional phrase

Türkçe'si dahil
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In the course of any chemical reaction, including the metabolic reactions of a cell, chemical bonds break, and new and different bonds may form.
Hücrenin metabolik tepkimeleri de dahil, herhangi bir kimyasal tepkime sürecinde, kimyasal bağlar kırılır ve yeni ve farklı bağlar oluşabilir.