Facebook

Sözlük

including

prepositional phrase

Türkçe'sidahil
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Zinc supports the work of numerous proteins in thebody, including the metalloenzymes, which areinvolved in a variety of metabolic processes.
Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alanmadensel enzimler dahil vücuttaki pek çokproteinin çalışmasını destekler.