Facebook

Sözlük

income

noun

Türkçe'si gelir
Tür noun
Örnek Cümle
Inequalities of income lead to inequalities in access to health care.
Gelir eşitsizlikleri sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklere sebep olur.

Alternatif öneriler:

high-incomelow-income