Facebook

Sözlük

income

noun

Türkçe'si gelir
Tür noun
Örnek Cümle
Poverty is detrimental to student health and exclusion seriously undermines low income students’ confidence.
Yoksulluk çocuk sağlığına zarar vermektedir ve dışlanma ciddi bir şekilde düşük gelirli çocukların güvenini sarsmaktadır.

Alternatif öneriler:

high-incomelow-income