Facebook

Sözlük

incompatible

adjective

Türkçe'siuyumsuz,çelişkili
Türadjective