Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The term global warming is used to describe an increase the average temperature of the earth's atmosphere.
Küresel ısınma terimi dünya atmosferinin ortalama sıcaklığındaki artışı tanımlamak için kullanılmaktadır.

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
Caffeine may raise your blood pressure and increase your heart rate.
Kafein, tansiyonunu yükseltebilir ve kalp atışını arttırabilir.