Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
…the sudden increase in the number of books in the library…
kütüphanedeki kitapların sayısındaki ani artış

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is basically the increase in the temperatures of the Earth's atmosphere, land masses and oceans.
Küresel ısınma temelde dünyanın atmosferinin, kara parçalarının ve okyanusların sıcaklığındaki artıştır.