Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
A barometer measures air pressure, and if you watch the weather forecasts you will see that an increase in air pressure often signals fair weather, whereas a drop in air pressure may mean that a storm is on the way.
Barometre hava basıncını ölçer ve hava tahminlerini izlerseniz, hava başmandaki bir artışın çoğu kez iyi havaya işaret ettiğini, ancak hava başmandaki bir düşmenin ise fırtınanın yolda olduğu anlamına gelebildiğini görürsünüz.

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists estimated that, since the late 19th century there was a real increase in the global surface temperature.
Bilim adamları 19. yüzyılın sonlarından beri küresel yüzey ısınmasında gerçek bir artış olduğunu tahmin ediyorlardı.