Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Scientists estimated that, since the late 19th century there was a real increase in the global surface temperature.
Bilim adamları 19. yüzyılın sonlarından beri küresel yüzey ısınmasında gerçek bir artış olduğunu tahmin ediyorlardı.

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is defined as the constant increase of the earth's temperature which causes rapid climate changes.
Küresel ısınma, hızlı iklim değişikliğine sebep olan dünyanın sıcaklığının sürekli artışı olarak tanımlanır.