Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Exposure to mercury may increase the risk of heart disease and stroke in men.
Cıvaya maruz kalmak, erkeklerde kalp hastalığı ve felce yol açabilir.

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
Policies ought to have been shaped to increase the incomes of the poor.
Yoksulların getirilerini artırıcı (artırmak için) politikalar oluşturulmalıydı.