Facebook

Sözlük

increase

verb

Türkçe'si artmak, arttırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Usually a promotion also includes an increase in pay and results in more prestige.
Terfide genellikle bir ücret artışı da vardır ve bu daha çok saygınlık getirir.

noun

Türkçe'si artış
Tür noun
Örnek Cümle
To prevent traffic accidents, one of the precautions suggested in many countries is to increase the minimum age of driving to 21.
Trafik kazalarını önlemek için pek çok ülkede önerilen önlemlerden biri, araba kullanma yaşının en az 21’e yükseltilmesidir.