Facebook

Sözlük

increased

adjective

Türkçe'si artmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the economic situation is improving, many international companies have increased the scope of their investments in the country.
Ekonomik durum düzelmekte olduğundan, uluslararası pek çok şirket ülkeleri yatırımlarının kapsamını genişletmiştir.