Facebook

Sözlük

increased

adjective

Türkçe'siartmış
Türadjective
Örnek Cümle
One of the common physical effects of marijuana abuse is increased heart rate.
Marihuana bağımlılığının en yaygın fiziksel etkilerinden biri yüksek kalp hızıdır.

Alternatif öneriler:

increaseprice increase