Facebook

Sözlük

increased

adjective

Türkçe'si artmış
Tür adjective
Örnek Cümle
While the world population increased 3-fold in the 20th century compared to the 19th century, the utilization of water resources increased 6-fold.
20. yüzyılda dünya nüfusu 19. yüzyıl ile karşılaştırıldığında üç katı artmışken, su kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır.