Facebook

Sözlük

increasing

adjective

Türkçe'siartan,çoğalan
Türadjective
Örnek Cümle
Knowing a person’s history is quite useful in increasing your confidence about your interpretation.
Bir insanın geçmişini bilmek, yorumlarına olan güveni artırmada oldukça yararlıdır.

Alternatif öneriler:

ever-increasingincreasingly