Facebook

Sözlük

increasingly

adverb

Türkçe'si artarak, giderek
Tür adverb
Örnek Cümle
Carbon dioxide in the ocean is creating a increasingly acidic environment for corals, and this acidity could ultimately cause our reefs to waste away.
Okyanustaki karbondioksit mercanlar için giderek asitli bir çevre yaratıyor ve bu asitlik sonunda resiflerin aşınmasına sebep olabilir.

Alternatif öneriler:

ever-increasingincreasing