Facebook

Sözlük

independence

noun

Türkçe'si bağımsızlık
Tür noun
Örnek Cümle
Overrun by the Austro-German armies in WorldWar I, Poland declared its independence onNovember 11, 1918, and on June 20, 1919, wasrecognized as an independent state by the Treatyof Versailles.
Avusturya-Alman ordularınca I. Dünya Savaşı‘nda işgal edilmiş olan Polonya, 11 Kasım 1918‘de bağımsızlığını ilân etmiş ve Versailles Antlaşması‘yla20 Haziran 1919‘da bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır