Facebook

Sözlük

individual

adjective

Türkçe'si bireysel
Tür adjective
Örnek Cümle
The purpose of the government is to protect individual liberties and rights.
Hükumetin amacı bireysel özgürlükleri ve hakları korumaktır.

noun

Türkçe'si birey
Tür noun
Örnek Cümle
It has bound the European nations together, making war between them unthinkable while allowing individual countries to maintain their own peculiarities.
Avrupa ülkelerini birbirine bağlamış, ülkelerin ayrı ayrı kendi özelliklerini korumalarına olanak sağlarken bunlar arasında savaşı düşünülmez hale getirmiştir.