Facebook

Sözlük

individual

adjective

Türkçe'si bireysel
Tür adjective
Örnek Cümle
The purpose of the government is to protect individual liberties and rights.
Hükumetin amacı bireysel özgürlükleri ve hakları korumaktır.

noun

Türkçe'si birey
Tür noun
Örnek Cümle
Pollution was not a serious problem as long as there was enough space available for each individual or group.
Her bir birey yada grup için mevcut olan yeterli alan olduğu sürece kirlilik ciddi bir sorun değildi.