Facebook

Sözlük

individual

adjective

Türkçe'si bireysel
Tür adjective
Örnek Cümle
During a panic attack, the individual may feel as if he or she is about to lose consciousness and even die.
Panik atak süresince birey bilincini kaybetmek üzereymiş ve hatta ölüyormuş gibi hissedebilir.

noun

Türkçe'si birey
Tür noun
Örnek Cümle
Pollution was not a serious problem as long as there was enough space available for each individual or group.
Her bir birey yada grup için mevcut olan yeterli alan olduğu sürece kirlilik ciddi bir sorun değildi.