Facebook

Sözlük

individual

adjective

Türkçe'sibireysel
Türadjective
Örnek Cümle
The Nobel Peace Prize is an award presented to either an individual or an organization in accordance with Alfred Nobel’s living will.
Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyetine uygun olarak ya bireye ya da kuruluşa verilen bir ödüldür.

noun

Türkçe'sibirey
Türnoun
Örnek Cümle
The purpose of the government is to protect individual liberties and rights.
Hükumetin amacı bireysel özgürlükleri ve hakları korumaktır.