Facebook

Sözlük

industrial

adjective

Türkçe'si endüstriyel
Tür adjective
Örnek Cümle
In most industrial societies today, less respect isshown to old people than formerly.
Bugün sanayi toplumlarının çoğunda, yaşlı insanlara eskisinden daha az saygı gösterilmektedir.