Facebook

Sözlük

industrial

adjective

Türkçe'siendüstriyel
Türadjective
Örnek Cümle
South America is very backward in terms of industrial development.
Güney Amerika, endüstriyel gelişme bakımından çok geri kalmıştır.