Facebook

Sözlük

industrial

adjective

Türkçe'siendüstriyel
Türadjective
Örnek Cümle
Anyone who wishes to begin selling industrial goods in a foreign country must first carry out market research.
Yabancı bir ülkede sanayi mallan satmaya başlamak isteyen herkes önce Pazar araştırması yapmalıdır.