Facebook

Sözlük

industrial

adjective

Türkçe'si endüstriyel
Tür adjective
Örnek Cümle
Urbanization, as we know it now, began with the Industrial Revolution in the 18th century, and has been on the rise ever since.
Kentleşme, şuan bildiğimiz gibi, 18. yy'da Sanayi Devrimiyle başladı ve o zamandan beri artmaktadır.