Facebook

Sözlük

industrial

adjective

Türkçe'si endüstriyel
Tür adjective
Örnek Cümle
As a consequence of the decline of the guild system, peasants had to earn their livelihood in the new industrial centers as landless laborers.
Lonca sisteminin çöküşünün sonucu olarak köylüler, topraksız işçiler olarak yeni sanayi merkezlerinde geçinmek zorunda kaldılar.