Facebook

Sözlük

industrialisation

noun

Türkçe'sisanayileşme
Türnoun
Örnek Cümle
Oriented to the Western world, Turkey has undergone rapid industrialisation since the 1950s.
Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye, 1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileşme yaşamaktadır.

Alternatif öneriler:

industrialismindustrialist