Facebook

Sözlük

industrialized

adjective

Türkçe'siendüstrileşmiş,sanayileşmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Since the importance of heavy industry in this post-industrial economy has declined considerably, the American workers' unions have less power than those in other industrialized countries.
Amerika'da işçi sendikaları, sanayi sonrası ekonominin yükselişi ve ağır sanayinin öneminin azalması sonucu, diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğundan daha az güce sahiptir.

Alternatif öneriler:

industrializationindustrialize