Facebook

Sözlük

industrialized

adjective

Türkçe'si endüstrileşmiş,sanayileşmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
Japan is as industrialized as the United States.
Japonya Amerika kadar endüstrileşmiştir.