Facebook

Sözlük

industrially

adverb

Türkçe'si sanayi bakımından
Tür adverb
Örnek Cümle
Many people believe that nuclear energy could provide a suitable source of power for the industrially developing countries.
Pek çok kişi nükleer enerjinin sanayi bakımından gelişmekte olan ülkeler için uygun bir güç kaynağı sağlayabileceğine inanmaktadır.