Facebook

Sözlük

industrious

adjective

Türkçe'si çalışkan
Tür adjective