Facebook

Sözlük

ineffective

adjective

Türkçe'sietkisiz,faydasız
Türadjective

Alternatif öneriler:

ineffectivelyineffectiveness