Facebook

Sözlük

inefficiency

noun

Türkçe'siverimsizlik
Türnoun

Alternatif öneriler:

inefficientinefficiently