Facebook

Sözlük

inevitability

noun

Türkçe'si kaçınılmazlık
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists point out that society needs to accept the inevitability of global warming and prepare for it.
Bilim adamları toplumun küresel ısınmanın kaçınılmazlığını kabul etmesine ve onun için hazırlanmasına dikkat çekmektedirler.