Facebook

Sözlük

inevitable

adjective

Türkçe'sikaçınılmaz
Türadjective
Örnek Cümle
Developing countries must either accept the rapid growth of population as inevitable and try to find solutions for the consequences, or make some attempt to limit the growth of population.
Gelişmekte olan ülkeler ya hızlı nüfus artışını kaçınılmaz kabul etmeli ve sonuçlara ilişkin çözümler bulmaya çalışmalı ya da nüfus artışını sınırlamak için bir girişimde bulunmalıdır.

Alternatif öneriler:

inevitabilityinevitably