Facebook

Sözlük

inevitably

adverb

Türkçe'si kaçınılmaz şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
The measurement of language ability, although necessary for both research and teaching, is inevitably problematic.
Hem araştırma hem öğretim için gerekli olmasına rağmen dil yeteneğinin ölçümü kaçınılmaz olarak sorunludur.