Facebook

Sözlük

inevitably

adverb

Türkçe'sikaçınılmaz şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
The failure of ambitious development programmes in many third world countries has inevitably led to a search for reasons.
Birçok Üçüncü Dünya ülkesinde iddialı gelişme programlarının başarısızlığa uğraması, kaçınılmaz olarak bir neden arayışına yol açmıştır.

Alternatif öneriler:

inevitabilityinevitable