Facebook

Sözlük

infection

noun

Türkçe'si enfeksiyon,hastalık
Tür noun
Örnek Cümle
Despite the chance that antibiotics may increase the risk of infection by suppressing some bacteria and allowing others to grow faster, these drugs can greatly reduce the risk of infection when used properly.
Antibiyotiklerin bazı bakterileri bastırıp diğerlerinin daha hızlı büyümesine imkân sağlayarak enfeksiyon riskini artırabileceği olasılığına rağmen, bu ilaçlar, uygun bir şekilde kullanıldıklarında enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltırlar.