Facebook

Sözlük

infectious

adjective

Türkçe'si bulaşıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Vaccination is the most effective means to control infectious diseases.
Aşı, bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek için en etkili araçtır.