Facebook

Sözlük

infer

verb

Türkçe'si sonuç çıkarmak
Tür verb
Örnek Cümle
A research worker might infer that the disease was due to the smokiness of the area.
Araştırmacı hastalığın bölgedeki dumandan ileri geldiği sonucuna varabilir.