Facebook

Sözlük

infinite

adjective

Türkçe'sisonsuz
Türadjective
Örnek Cümle
The two greatest benefits of marketing forums are infinite businesses leads, and recognition.
Pazar toplantılarının en büyük iki yararı sonsuz işletme ve tanımadır.

Alternatif öneriler:

infinitelyinfinitiveinfinity