Facebook

Sözlük

influence

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
There is no doubt that television has a great influence on children from a very early age.
Televizyonun çok küçük yaştan çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğuna şüphe yoktur.

noun

Türkçe'si etki
Tür noun
Örnek Cümle
In recent years, due to the influence of the media, interest in some primitive religions has increased considerably in America and Europe.
Son yıllarda, basın-yayın organlarının etkisiyle Amerika ve Avrupa’da bazı ilkel dinlere ilgi yoğun olarak artmıştır.