Facebook

Sözlük

influence

verb

Türkçe'si etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
The change in temperature distribution in the Arctic would affect ocean currents in the Atlantic , which would, in turn , influence atmospheric circulation in the region.
Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını etkileyecek, dolayısıyla, bu durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir.

noun

Türkçe'si etki
Tür noun
Örnek Cümle
The manager's goal is to influence the factors that motivate their employees to a higher level of productivity.
Yöneticilerin amacı işçilerini daha yüksek verimlilik seviyesine motive eden faktörleri etkilemektir.