Facebook

Sözlük

informal

adjective

Türkçe'sigayri resmi
Türadjective
Örnek Cümle
Pressure groups are informal political institutionswhich, just like parties, seek to influence thedecision-making process.
Baskı grupları, karar alma sürecini, tıpkı partiler gibi etkilemek için çaba gösteren gayri resmî siyasal kuruluşlardır.

Alternatif öneriler:

informalityinformally