Facebook

Sözlük

infrastructure

noun

Türkçe'sialt yapı
Türnoun
Örnek Cümle
The rich biodiversity in the region is threatened by infrastructure and urban areas.
Bölgedeki zengin biyoçeşitlilik alt yapı ve kentsel alanlar tarafından tehdit edilmektedir.

Alternatif öneriler:

infrasoundinfrastructural