Facebook

Sözlük

infrastructure

noun

Türkçe'si alt yapı
Tür noun
Örnek Cümle
The rich biodiversity in the region is threatened by infrastructure and urban areas.
Bölgedeki zengin biyoçeşitlilik alt yapı ve kentsel alanlar tarafından tehdit edilmektedir.