Facebook

Sözlük

inhuman

adjective

Türkçe'si acımasız,gaddar
Tür adjective
Örnek Cümle
Lack of proper education misguides children, showing them the path of inhuman activities, where they are exposed to poverty and violence.
Tam eğitimin eksikliği, çocukların yoksulluk ve şiddete maruz kaldıkları yerlerde, onlara insanlık dışı faaliyetlerin yolunu göstererekyanlış yönlendirmektedir.