Facebook

Sözlük

ink

noun

Türkçe'simürekkep
Türnoun
Örnek Cümle
The students don’t have to write in ink every time.
Öğrenciler her zaman mürekkeple yazmak zorunda değiller.