Facebook

Sözlük

inquiry

noun

Türkçe'si soruşturma, araştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Nevertheless there is sufficient evidence to warrant serious inquiry into stress at work.
Ne olursa olsun, iş gerilimini ciddi olarak incelemenin haklılığını gösterecek yeterli kanıt vardır.