Facebook

Sözlük

inscription

noun

Türkçe'si yazıt
Tür noun
Örnek Cümle
'The Rosetta Stone', which was discovered in 1799 by the French at a place called Rosetta in Egypt, bore an inscription written both in hieroglyphics and in Greek.
Mısır’da Rozetta denilen bir yerde 1799’da Fransızlar tarafından bulunmuş olan 'Rozetta Taşı', hem hiyerogliflerle hem de Yunanca yazılmış bir kitabeyi içeriyordu.