Facebook

Sözlük

insignificant

adjective

Türkçe'si önemsiz,değersiz
Tür adjective
Örnek Cümle
However insignificant hair loss may appear to those who are not afflicted by it, hair loss can be a devastating disease that chews away at a person’s confidence and self-worth.
Saç dökülmesi bu derdi olanlara her ne kadar önemsiz görünebilse de, saç dökülmesi kişinin özgüvenini ve öz saygısını tüketen yıkıcı bir hastalık olabilir.