Facebook

Sözlük

inspire

verb

Türkçe'siilham vermek
Türverb
Örnek Cümle
The difference between the good leaders and great leaders is the right application of body language to convey, enthuse and inspire their followers.
İyi liderler ve mükemmel liderler arasındaki fark takipçilerine iletecekleri, onları heveslendirecekleri ve onlara ilham verecekleri vücut dilinin doğru uygulamasıdır.