Facebook

Sözlük

inspiring

adjective

Türkçe'siilham veren
Türadjective