Facebook

Sözlük

instead of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın yerine
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
An increase in the use of renewable energy supplies, instead of fossil fuels, will reduce greenhouse emissions.
Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış sera emisyonlarını azaltacak.