Facebook

Sözlük

instead of

prepositional phrase

Türkçe'si -ın yerine
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.