Facebook

Sözlük

instead

connector

Türkçe'si bunun yerine
Tür connector
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.