Facebook

Sözlük

instead

conjunction

Türkçe'si bunun yerine
Tür conjunction
Örnek Cümle
A system that aims at protecting workers has instead barred millions of them from working.
İşçileri korumayı amaçlayan bir sistem, bunun yerine, milyonlarcasının çalışmasını engelledi.