Facebook

Sözlük

insufficient

adjective

Türkçe'si yetersiz
Tür adjective
Örnek Cümle
The continuing violence and insufficient infrastructure in Iraq show that the country won't prosper in the near future.
Irak'ta devam eden şiddet ve yetersiz altyapı, ülkenin yakın gelecekte refaha kavuşmayacağını göstermektedir.