Facebook

Sözlük

insured

adjective

Türkçe'sisigortalı
Türadjective
Örnek Cümle
Individual insurance can be very expensive, especially for people with health problems, but these individuals may be insured as part of a work place group.
Bireysel sigorta özellikle sağlık sorunları olan kişiler için çok pahalı olabilir; ancak bu kişiler, bir iş yeri grubunun parçası olarak sigortalanabilirler.

Alternatif öneriler:

insureinsurer