Facebook

Sözlük

integral

adjective

Türkçe'si tamamlayıcı, ayrılmaz
Tür adjective
Örnek Cümle
Pronunciation is an integral part of foreign language learning, since it directly affects learners' communicative competence.
Telaffuz, yabancı dil öğreniminin ayrılmaz bir parçasıdır çünkü o öğrencinin iletişim becerisini doğrudan etkiler.