Facebook

Sözlük

intensive

adjective

Türkçe'si yoğun
Tür adjective
Örnek Cümle
The most intensive farm systems result in highly productive monocultures.
En yoğun tarım sistemleri oldukça üretken monokültürlerle sonuçlanır.