Facebook

Sözlük

intensive

adjective

Türkçe'siyoğun
Türadjective
Örnek Cümle
The most intensive farm systems result in highly productive monocultures.
En yoğun tarım sistemleri oldukça üretken monokültürlerle sonuçlanır.

Alternatif öneriler:

capital-intensiveintensively