Facebook

Sözlük

interaction

noun

Türkçe'sietkileşim
Türnoun
Örnek Cümle
One of the biggest causes of global warming is human activity and our interaction with the environment.
Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden birisi insan aktivitesi ve çevreyle etkileşimimizdir.