Facebook

Sözlük

interaction

noun

Türkçe'sietkileşim
Türnoun
Örnek Cümle
The translation market is ever increasing in demand in helping global interaction and communication.
Çeviri pazarı küresel etkileşim ve iletişime yardım etme bakımından giderek artan bir taleptir.