Facebook

Sözlük

interest

verb

Türkçe'si ilgisini çekmek
Tür verb
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.

noun

Türkçe'si ilgi,faiz,çıkar
Tür noun
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.