Facebook

Sözlük

interest

verb

Türkçe'si ilgisini çekmek
Tür verb
Örnek Cümle
The debt is in the form of promises by the treasury to pay to the holders of these promises a principal sum and interest on that principal.
Borç, hazinenin taahhüt sahiplerine anaparayı ve anaparanın faizini ödeyeceğini belirten bir taahhüdü biçimindedir.

noun

Türkçe'si ilgi,faiz,çıkar
Tür noun
Örnek Cümle
Very much appreciated today, spy stories actually did not catch readers interest much until after World War II.
Bugün çok sevilen casus hikayeleri, aslında II. Dünya Savaşı sonrasına kadar okuyucunun pek ilgisini çekmemişti.