Facebook

Sözlük

interested

adjective

Türkçe'siilgili,meraklı
Türadjective
Örnek Cümle
Since the beginning of the 20th century, Antarctica has been a region that has interested researchers of every type.
2O. yüzyılın başlarından bu yana Antarktika her çeşit araştırmacının ilgisini çeken bir bölge olmuştur.