Facebook

Sözlük

interesting

adjective

Türkçe'siilginç, ilgi çekici
Türadjective
Örnek Cümle
I haven't got a far more interesting book than that.
Şundan çok daha ilginç (bir) kitabım yok(tur).