Facebook

Sözlük

interference

noun

Türkçe'si müdahale, karışma; parazit
Tür noun
Örnek Cümle
The recording of data may be subject to emotional interference and should be carefully checked.
Verilerin kaydedilmesinde duygular işe karışabilir, bu nedenle konu dikkatle denetlenmelidir.

Alternatif öneriler:

interfereinterfere with