Facebook

Sözlük

interior

noun

Türkçe'siiç kısım
Türnoun
Örnek Cümle
Dense rain forests and huge swamps make the Interior parts of New Guinea almost inaccessible.
Gür yağmur ormanları ve geniş batak-lıklar, Yeni Gine'nin iç kısımlarını neredeyse erişilmez yapmaktadır.