Facebook

Sözlük

internal

adjective

Türkçe'si
Tür adjective
Örnek Cümle
The internal structure of the earth can be investigated using shock waves caused by earthquakes or large explosions.
Yerkürenin iç yapısı, depremlerin ve ya büyük patlamalarının neden olduğu şok dalgalar kullanılarak araştırılabilir.